ExploRaid
Activiteit :
Sécurité Info

Mailing-list

Als u geïnformeerd wilt blijven over nieuws en events van Exlporaid, schrijf je dan in op onze mailing-list :

De veiligheid


Onze knowhow is ontstaan uit een baanbrekende aanpak…

 

Exploraid is een van de bedrijven in de evenementensector die heel wat hebben bijgedragen tot de evolutie van de veiligheidsprocedures.

 

De intensieve personeelsopleiding in alle betrokken branches en de ontwikkeling van nieuwe technieken, waarin Exploraid een grote rol heeft gespeeld, hebben bijgedragen tot de groei van outdoor incentives.

 

De avonturenparken en andere bovengrondse pistes zijn tegenwoordig heel talrijk. 20 jaar geleden brachten wij vernieuwing met de “Jungle Piste”. De constructie van het eerste, voor iedereen toegankelijke kabelparcours en de constante uitwisseling met de fabrikanten van beschermingsmaterieel hebben een reële innovatie teweeggebracht op het gebied van het evenement, evenals voor hoogtewerken.
In het licht van een steeds fellere concurrentie waarbij onze producten steeds meer worden gekopieerd, is onze knowhow de enige duurzame garantie van onze ontwikkeling.

 

In alle gevallen passen wij de volgende grote principes toe :

  • Het werkterrein, de uitrusting, het materiaal en het personeel ondergaan voor elke activiteit een grondig onderzoek en alles wordt streng en op professionele wijze geëvalueerd (risicoanalyse)*.

  • Op elk niveau van onze structuur worden de aansprakelijkheden vastgelegd. Een schriftelijke procedure is verkrijgbaar bij elke activiteit. Al onze vaste en tijdelijke installaties, onze individuele en collectieve bewegings-, beschermings- en veiligheidsuitrusting zijn in overeenstemming met de geldende eisen.

  • Wij stellen alles in het werk om aan alle deelnemers de zorg te besteden die zij nodig hebben, dit wil zeggen aangepast aan de lichaamsconditie en taalvaardigheid van de personen in kwestie. Het schema van de activiteit is efficiënt en de omkadering deskundig.**

  • Het transport en de toestand van de elementen die het comfort van de klant moeten verzekeren, zijn aangepast aan alle terreintypes en weersomstandigheden.

 

* De reglementering in ons beroep evolueert heel snel, maar in de goede richting. Op federaal niveau bepaalt een KB het kader en de omstandigheden waarin actieve recreatie moet plaatsvinden. Er bestaat een supranationale wetgeving, namelijk Europese richtlijnen en normen, die van toepassing is voor de individuele en collectieve beschermingsuitrusting. De monitoren die de activiteiten begeleiden, moeten in het bezit zijn van brevetten van sportfederaties die erkend zijn door de respectieve Gemeenschappen van ons land. Landsverdediging levert bekwaamheidsbrevetten en specialisatiebrevetten voor het afleggen van hindernissenparcours.

 

** Het personeel van Exploraid heeft deze opleidingen gevolgd om het beroep te mogen uitoefenen. Aanvullende specialisaties kregen wij van de fabrikanten van het materieel dat wij zorgvuldig hebben geselecteerd (individuele en collectieve beschermingsuitrusting).Wij volgen ook stages in het buitenland en bijscholingen. De ploeg van animatoren van Exploraid wordt bijgestaan door een ploeg doorgewinterde eerstehulpverleners die de wetenschappelijke en technische bagage alsook de nodige uitrusting hebben om elke situatie meester te zijn. De som van alle ervaring die werd opgedaan in een nationale, Europese en voor velen onder ons zelfs overzeese context, vertegenwoordigt een dynamisch potentieel dat wij u ter beschikking stellen.